Eltűnt a Tokaji aszú kötelező tápértéke, szárazanyag tartalma, extraktja.

Eléggé jól ismerem a mi aszúnk törvényi és jogszabályi hátterét, de most nem találom az új tokaji borhoz rendelt szárazanyag tartalmat, tápértéket, ez egyszerűen eltűnt (az extrakt kifejezés helyett használhatnánk a régi magyar kifejezést: ez a bor tápértéke).

400 évig a Tokaji aszúbort ez a beltartalmi érték, tápérték különböztette meg a világ többi hasonló jellegű borától. Egy laikus is könnyen megérti miért fontos ez a jellemző. Az aszúszemből nagyon sok hatóanyag átkerül a borba és ezek az anyagok adják meg a bor sajátos jellegét, és egyben gyógyhatását.

Nem hiszem el, hogy ebben a nagy  puttonytalanításban, a tokaji aszúbor tápértékének több mint 50%-kal való csökkentésénél teljesen mellékes lett annak gyógyhatása.

Nem ismerem a motivációt,  de érthetetlen számomra miért és kinek jó az, ha nincs hozzárendelve az aszúhoz a kötelező, minimális cukormentes szárazanyag tartalom.

Kutakodjunk egy kicsit a múltban, egy kis “bortörténelem.”

Tudonyányos Gyűjtemény 1841.

“Szölö. Öt hímes egy a nyás, Ez minden mérsékletebb ‘s nem egész forró tájak ösmeretes növénye mívelés által számtalam fajokra szaporodott, Nálunk legközönségesebb fajok a’ gohér (fehér, fekete) madarka (a’ németeknél magyarka – ungerlein) dinka, tök, balafánt, királyédes, kristály, polyhos, fehér, borosbial, porcsin, hárslevelü, muskatal, kecskecsecsü, rózsa, lány, bógár, lelet, formint, nevetlen, petrez-elyem, sat. mellyekröl részletesebben olvashatni t.cz. Szabó Dávid orvostanár ” Mádi borról” írt orvosi étekezésében a’ külföldiek közöl nevezetesebbek, és orvosi tekintetböl is érdekesek.

A’ bort három fajokra sorozzák, ú.m. savanyú, fanyar, és édes borokra.

1ör. Savanyú borok (vina acidula): f?kép borkövel bövölködnek, még pedig annál inkább, mennél ifjabbak…. Tüzelnek, hevítenek de nem nagy mértékben. Hasznosak azon kórokban melyek közelednek a’ föloszláshoz, így a’ sülyben, rothasztólázban ‘sat.

2or.  Fanyar borok (vina adatringentia). A’ bo léltöl származó származó igzató erejökön kivül erösítö hatássl bírnak, a’ mi a’ bennök foglalt fanyar gyantanemü elvnek tulajdonítható. Ide számolandók a francz borok közül  a’ pontac és medac, ide a champagne d’ eremitage is, a’ magyarországiak közül az egri, de különösen a’ budai vörös, mellyröl már a 17ik század gyógyszerirataiban is illy dicséret tétetik: “vinum Hungaricum rubrum generosum Budense.” Használtatik az oly kórokban, midön a’ bélhuzam nagyon petyhüdt lévén több nyálka választatik el benne mint rendesen.  

3or.  Édes borok (vina dulcia): mellyekben nagyobb mennyiségü borlél és cukor részek foglaltatnak , innen tüzelö és táprészekkel teljesek. Ide tartozik a’ tokaji asszúbor, ide a’ jóreményfoki, cyprusi, olasz Krisztus könye, spanyol, kanári szigwetröli ‘sat. borok. Hasznosak azon kórokban hol a’ testnek áthasonlítási munkálata gátolva van, minek elszáradás és elaszás a’ következménye. Kis mértékben véve legföbb erösítö a’ betegségeböl lábadozóknak.”

Tokaj-Hegyaljai Album 1867.

“… ha a a bort nemcsak oly italnak tekintjük, a mely egy társaság felvidítására szolgál, hanem mint tápanyagot, tehát mint olyant, mely az emberi szervezet háztartásában szintugy mint a többi tápanyag: a kenyér , hus stb fontos befolyást gyakorol, söt némely esetben ki váló szerepet játszik, minélfogva az orvosok a beteg erösbítésére évezredek óta alkalmazzák.”

Most ennyit a múltról. A jelent már ismerjük, eltűnt a mi tokajink egyik legfontosabb jellemzője, a borhoz rendelt kötelező cukormentes szárazanyag tartalomra vonatkozó eőöírás.

Gondolom ismerik a következőket: pálinka, csabai kolbász, hízott libából előállított termék, gyulai kolbász, szíkvíz, kalocsai fűszerpaprika, Pick szalámi. Ezek mind hungarikumok! A felsorolásból egy hiányzik: a Tokaji aszú.

Eltudják képzelni, hogy a pálinka burgonyából készüljön, a kolbászok szójából, a libamáj kacsamájból, a kalocsai paprika mexikói csiliből és a szalámi választási malacból. Kizárt dolog! Akkor miért tartják normálisnak azt, hogy jelenleg édes löttyböl is készíthető tokaji aszú?

vigbor.hu

Vélemény, hozzászólás?