A sápadt varangy parazita

Márkus I. Magyar Vízivad Közlemények.

a sápadt varangy parazita

Bognár D. Soproni Szemle, A fertői nádasok nem tekinthetők homogénnek, öblözetekkel és belső tavakkal tagoltak, sűrűségük és egészségi állapotuk erősen változó, helyenként nagy területeken télisással Cladium mariscuskeskenylevelű gyékénnyel Typha angustifoliazsiókával Bolboschoenus maritimus kevertek. A sűrű, erős nádasok inkább a nyílt víz felőli részeken vannak, ahol az oxigénben dús víz beáramlik, illetve a part mentén, ahol a feltöltődési folyamatok előrehaladottabbak.

A nyílt víztől és a parttól egyaránt távol eső nádasokra jellemző a sápadt varangy parazita kiritkulás, ami a fertői nádasok területének nagyobb hányadát érinti.

a sápadt varangy parazita

A nádas óriási tömegű biomasszáját gerinctelen állatfajok sokasága fogyasztja ami a nádasban költő, táplálkozó madárfajok populációit tartja el. Ugyancsak jelentős táplálékforrást jelentenek a nádassal benőtt vízben szaporodó halak és kétéltűek is.

a sápadt varangy parazita

A madarak egy része számára a nád ugyanakkor a fészkeket tartja és biztonságos rejtekhelyet nyújt a ragadozók elől.

A nádasban zajló feltöltődési folyamatok és a részben erre visszavezethető kiritkulás, a belső tavak, öblözetek és a szerteágazó csatornahálózat mikro-élőhelyei változatos mintázatot alkotnak amely a vízszint változásainak dinamikája szerint időben is változó táplálkozási lehetőséget jelentenek a különböző ökológiai igényű madárfajok számára. Meg kell jegyezni, hogy a Fertő — Közép-Európában legkiterjedtebb — nádasaiban a legtöbb fészkelő faj állományának megbízható pontosságú felmérése rendkívül nehéz feladat elé állítja a kutatókat.

a sápadt varangy parazita

A változatos, tagolt de mindenütt nehezen járható terepen ennek a munkának egyrészt fizikai korlátai vannak, másrészt rendkívüli élőmunka igénye és a repülőgépes felmérésre fordítható erősen korlátozott költségek miatt csak részben végezhetőek el az állománybecsléshez szükséges munkák.

Fontos információk